گروه آموزشی عربی منطقه 14تهران

ویژه دبیران عربی دوره دبیرستان

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ گروه آموزشی عربی منطقه 14تهران خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.

درس: عربی رشته ادبيات و علوم انسانی دوره پيش دانشگاهی كد 1/316

 

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

نمره

درس اول

5/3

درس اول

1

درس دوم

5/3

درس دوم

1

درس سوم

3

درس سوم

1

درس چهارم

5/3

درس چهارم

1

درس پنجم

5/3

درس پنجم

1

درس ششم

3

درس ششم

1

 

 

درس هفتم

3

 

 

درس هشتم

3

 

 

درس نهم

2

 

 

درس دهم

2

 

 

درس يازدهم

2

 

 

درس دوازدهم

2

جمع

20

جمع

20

 

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، فقط كتاب چاپ سال 1391مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق مي‌باشد.

درس: عربی رشته ادبيات و علوم انسانی دوره پيش دانشگاهی كد 1/316

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

نمره

ترجمه جمله‌هاي عربي به فارسي از متن درس و تمرينات

4

ترجمه جمله‌هاي عربي به فارسي از متن درس و تمرينات

4

معني کلمه عربي به فارسي (كلمه‌ها در جمله داده شود.)

5/0

معني کلمه عربي به فارسي (كلمه‌ها در جمله داده شود.)

5/0

سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه

1

سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه

1

درك مطلب (از قواعد، سؤال طرح نشود)

2

درك مطلب (از قواعد، سؤال طرح نشود)

2

للتعريب

25/1

للتعريب

25/1

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

75/0

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

75/0

متضاد، مترادف، مفرد و جمع

5/0

متضاد، مترادف، مفرد و جمع

5/0

تصحيح غلط در ترجمه فارسي عبارات عربي

1

تصحيح غلط در ترجمه فارسي عبارات عربي

1

للمحادثة

1

للمحادثة

1

انواع كلمه (اسم و فعل و حرف؛ انواع جمع، انواع مذكر و مؤنث)

75/0

اقسام كلمه

25/0

جامد و مشتق(تشخيص و ساخت)

75/0

جامد و مشتق

5/0

تشخيص انواع معارف

75/0

معرفه و نكره

25/0

تشخيص انواع اعراب و بناء، اسم‌هاي مقصور، منقوص، ممدود و صحيح‌الآخر

1

اعراب فعل مضارع

5/0

مضارع مرفوع و مجزوم و منصوب

75/0

نواسخ

75/0

جمله اسميه و فعليه

1

مفاعيل

75/0

للاعراب و التحليل الصرفي

5/1

حال

5/0

صحّح الأخطاء

1

تمييز

5/0

  التشكيل

5/0

استثناء

25/0

 


منادا

25/0

 


مضاعف

25/0

جمع

20

مهموز

25/0اساليب جمله

5/0للاعراب والتحليل الصرفي

1صحّح الأخطاء

1التشكيل

5/0

 

 

جمع

20

 


 

[ سه شنبه بیست و سوم آبان ۱۳۹۱ ] [ 20:48 ] [ حسینی ]

[ ]